Låga toner skramlar bäst!!

Peter håller med sitt taktfasta slammer på basen koll på både takt och ton i bandet!
70-talet ligger aldrig långt borta även om Flea, Steve Harris m.fl. lockar fram ett leende...

Gå till Peters alter ego Fieldflower hemsida.

© Detta material får ej kopieras utan ägarens samtycke.